July 23, 2014
"Trải chiếu ra đất
Nhẹ nhàng nằm xuống
Kéo chiếc chăn lên
Tay đặt lên bụng
Hít vào phồng lên
Thở ra xẹp xuống
Từ từ chầm chậm
Ra khỏi cơn mê"

June 28, 2014

6:28pm  |   URL: http://tmblr.co/ZillGw1JzH9-T
Filed under: chloe moretz 
June 17, 2014
"Bá phụ thường dạy rằng con người sống trên đời, nếu không ăn không mặc thì không thể sống được. Thế nhưng một bát cháo, một bát com, một vuông vải, một mảnh khăn cũng đều là lấy của người khác. Lấy của người khác là chuyện không thể tránh được, có điều phải báo đáp như thế nào? Nếu thu vào ít mà báo đền nhiều thì được. Nếu lấy của kẻ giàu có bất nhân để đem cho kẻ nghèo hèn không cơm áo thì cũng không có điều gì đáng hổ thẹn, hành vi nhân nghĩa của nhà nho, hay tâm từ bi của nhà Phật cũng đều như thế. Lấy máu lấy mỡ của dân để tiêu xài xa xỉ cho thỏa cái lòng tham của mình thì là đường lối tàn dân; còn như đem ra làm điều thiện cho cả thiên hạ, bố thí cho khắp mọi người thì là Phật sống của muôn nhà. Thành thử không phải ở chuyện thu hay không thu, mà tại cách dùng thiện hay ác."

— Thiên Long Bát Bộ

June 14, 2014

spiritual-realm:

dirtyhippieproductions:

Kiss The Earth!

☮  ❤ ॐ 

❀❈

(via bezeni)

June 12, 2014
"… every day we try to find courage in ourselves. Courage to go on living on a planet that is not our own, and to find ways to communicate with you, the people who live here.
Some of my friends… I don’t know how they do it. But I know how I do it. I am inspired by you. By all of you people on this planet. By how you had so much taken away, and yet didn’t give up. And gave rebuilt this world even better than it was before.
And now I understand you’re scared that we’ve shown up to take it all away again. But that’s why I need to ask you to have courage as well. Courage to trust us, whom you have no reason to trust. Because if you don’t… Then this war that has come to your planet will never end.
That, maybe more than anything, is something I’ve learned these past few years. That war is hard, and it is horrible but peace… Peace is what takes true courage to maintain."

— Bumblebee